Digitala Prov & Quiz

                                              Nedan finner du utbildningsmaterial för olika digitala tjänster som är anpassade att använda till prov, läxförhör eller quiz.

Digitala Prov och Quiz

                                            Nedan finner du utbildningsmaterial för olika digitala tjänster som är anpassade att använda till prov, läxförhör eller quiz.

Trelson Assessment

                                                (före detta ChromeeEx) är en digital applikation för olika typer av kunskapsutvärdering i skolan till exempel prov och läxförhör.

Trelson Assessment

                                        (före detta ChromeEx) är en digital applikation för olika typer av kunskapsutvärdering i skolan till exempel prov och läxförhör.

Kahoot

                Skapa ett roligt och lärorikt quiz för din klass. 

Kahoot

                  Skapa ett roligt och lärorikt quiz för din klass

Kahoot

                 Skapa ett roligt och lärorikt quiz för din klass. 

Quizlet Live

Quizlet Live

                           är tjänsten där elever samarbetar för att svara rätt på frågorna. 

Quixlet Live delar upp klassen i lag och tillsammans ska man hjälpa varandra att besvara frågorna samtidigt som man tävlar mot resten av klassen. 

Till vänster finner du utbildningsmaterial om hur du som lärare gör ditt egna Quizlet live och delar det med din klass.

                        är tjänsten där elever samarbetar för att svara rätt på frågorna. 

Quizlet Live delar upp klassen i lag och tillsammans ska man hjälpa varandra att besvara frågorna samtidigt som man tävlar mot resten av klassen. 

Till vänster finner du utbildningsmaterial om hur du som lärare gör ditt egna Quizlet live och delar det med din klass. 

EdPuzzle

                     – skapa utvärdering av och quiz med hjälp av videos. 

EdPuzzle

                  skapa utvärderingar och quiz med hjälp av filmer.