Stava Rex och Spell Right

                                                  är stavning och grammatikhjälp som är speciellt framtagen för personer med läs- och skrivsvårigheter. Stava Rex gäller för svenska och Spell Right för engelska men annars är tjänsterna likadant utformade. De tolkar och förstår ord som är skrivna helt fonetiskt och som vanliga stavningskontroller inte alls känner igen som till exempel schenrel (generell).

Det finns också en speciellt anpassad grammatikhjälp i Stava Rex och Spell Right. Den kan till exempel föreslå ändringar i ordföljd som jag hoppa brukar inte och kan också hjälpa till att förstå vilket ord som ska väljas mellan liknande ord som släkt/släckt genom att sätta dem i meningar som De träffade hela sin släkt, allt från kusiner till mostrar och fastrar

Botkyrka har kommunlicens på dessa båda tillägg så att alla elever och lärare i alla skolformer kan använda det.