Botkyrkas barn och elever ska utveckla en digital kompetens för att kunna utmana idag och i framtiden. För att möjliggöra det behöver vi jobba tillsammans mot ett digitalt Botkyrka.

Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.

Digitaliseringen kan möjliggöra att vi uppnår vår vision.

Våren 2019 publicerade SKR i uppdrag av regeringen en nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Vi är redan på god väg att uppnå målen. För att säkerställa att vi fortsätter i rätt riktning behöver alla medarbetare i Botkyrka kommun känna till vår digitala strategi (länk Botkyrka Kommun).

Vem ska göra arbetet? Arbetet och ansvaret med att digitalisera Botkyrka ligger på oss alla. Huvudman och rektorer ska leda och möjliggöra det digitala utvecklingsarbetet i verksamheterna. Medarbetare som arbetar med våra barn och elever ska ha en hög digital kompetens för att med bästa förmåga välja och använda digitala verktyg som gynnar undervisningen.

Prioriterade områden.
För att konkretisera strategin har sju prioriteringsområden lyfts fram som alla barn, elever och medarbetare ska sträva mot i Botkyrka kommun.

 • Digital litteracitet och didaktik
  Kunna kommunicera, interagera och arbeta med de olika digitala formerna som finns nu och i framtiden.
 • Kompetens och strategisk kompetens
  Den digitala kompetensen finns men behöver ständigt utvecklas hos oss alla.
 • Källkritik
  Utveckla barn och elevers källkritiska förmåga har aldrig varit så viktigt som nu. Idag möts vi av en mängd information, men vad är sant? Det är viktigt att alla får de verktyg de behöver för att kunna dra källkritiska slutsatser.
 • Pedagogiska resurser
  Tillgång och förståelse för de digitala verktygen som finns i och utanför våra verksamheter.
 • Sociala medier och ungas integritet på nätet
  En större medvetenhet och kunskap behövs idag hos våra barn och elever. Den personliga integriteten behöver värnas. Det som publiceras idag kan få en konsekvens imorgon.
 • Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer
  Behöver utvecklas för att öka kompetensen och ge en förutsättning för en lärande organisation.
 • Skapande och medskapande
  Modeller och strukturer behövs utvecklas för att stödja barn och elevers skapande och medskapande. Vi behöver skapa bryggor mellan det informella och det formella lärandet.

Skulle din verksamhet vilja ha hjälp med att ta digitaliseringen till nästa nivå? Då kan man alltid kontakta Björn Benbasat och Henrik Einemo som arbetar i utbildningsförvaltningens digitaliseringsstöd. De kommer
mer än gärna ut och hjälper till med att kartlägga, stötta och utbilda inom digitalisering.

Förskola 
Henrik Einemo – henrik.einemo@botkyrka.se
Grundskola & Gymnasium
Björn Benbasat- bjorn.benbasat@botkyrka.se