Välkommen till utbildningsförvaltningens Digiportal! Portalen där du som arbetar inom utbildningsförvaltningen hittar allt du behöver för att vi tillsammans ska bli ett digitalt Botkyrka.

Klicka på loggan för
att logga in
i Vklass eller
Google Workspace.

Klicka på loggan för
att logga in
i Vklass eller
Google Workspace.