NE

        Abonnemanget gäller alla verksamheter i utbildningsförvaltningen. Nedan finner du alla licenser som ingår i paketet NE. Här finner du inte bara uppslagsverket utan även flertal tjänster som passar hela kommunens behov från förskola till gymnasiet. 

NE

       Abonnemanget gäller alla verksamheter i utbildningsförvaltningen. Nedan finner du alla licenser som ingår i paketet NE. Här finner du inte bara uppslagsverket utan även flertal tjänster som passar hela kommunens behov från förskola till gymnasiet. 

682432-earth-nr-two

NE Uppslagsverk.

NE Uppslagsverk

                                        Här finner du över 200 000 uppslagsord samt ett stort bildmaterial. Alla texter går att anpassa – ”enkel” eller ”lång” som möjliggör att eleverna kan individanpassa texterna utifrån deras behov. I ”enkel” är texten beskriven med ett enklare språk, kortare meningsbyggnader, rak ordföljd och inga förkortningar. 

NE Play

                  Med Play får du tillgång till omkring 18 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola, grundskolan och gymnasium. I NE Play finns UR:s utbud av program, ett urval av BBC:s dokumentärfilmer anpassat för gymnasiet och Filmnavets faktafilmer anpassat för grundskolan. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan. 

                                   Här finner du över 200 000 uppslagsord samt ett stort bildmaterial. Alla texter går att anpassa – ”enkel” eller ”lång” som möjliggör att eleverna kan individanpassa texterna utifrån deras behov. I ”enkel” är texten beskriven med ett enklare språk, kortare meningsbyggnader, rak ordföljd och inga förkortningar.  

NE Play

                Med Play får du tillgång till omkring 18 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola, grundskolan och gymnasium. I NE Play finns UR:s utbud av program, ett urval av BBC:s dokumentärfilmer anpassat för gymnasiet och Filmnavets faktafilmer anpassat för grundskolan. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan. 

Ordböcker

Ordböcker

                         NE äger Norstedts ordböcker som idag finns helt digitalt. Ordböckerna är dubbelriktade och utbudet är: Svensk ordbok, Svenska synonymer, Engelska (Lilla ordboken, Stora ordboken, Professionella Ordboken), Tyska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Spanska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Franska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Arabiska, Italienska och Ryska. Det finns även ett stort antal ordböcker för minoritetsspråken. 

E-språk

                  Undervisningsmaterial på engelska, spanska, franska, tyska och svenska där eleverna tränar läs- och hörförståelse. Materialet finns uppläst och i olika svårighetsnivåer för att stärka och möta elevens nivå.

                      NE äger Norstedts ordböcker som idag finns helt digitalt. Ordböckerna är dubbelriktade och utbudet är: Svensk ordbok, Svenska synonymer, Engelska (Lilla ordboken, Stora ordboken, Professionella Ordboken), Tyska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Spanska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Franska (Lilla ordboken, Stora ordboken), Arabiska, Italienska och Ryska. Det finns även ett stort antal ordböcker för minoritetsspråken. 

E-språk 

                Undervisningsmaterial på engelska, spanska, franska, tyska och svenska där eleverna tränar läs- och hörförståelse. Materialet finns uppläst och i olika svårighetsnivåer för att stärka och möta elevens nivå.

2178981-fall-forest-and-lake-top-view
2178981-fall-forest-and-lake-top-view

Temapaket

Temapaket

                           I NE:s temapaket finns fakta och övningar samlat kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna och till varje temapaket finns en lärarhandledning. 

Världens länder

                                     I Världens länder finns kartor, bilder, texter och diagram med relevanta och aktuella fakta om alla världens länder. Det finns funktioner som gör det möjligt att jämföra länders utgångspunkt i exempelvis levnadsnivå, demografi, ekonomi och handel.

Världens religioner

                                            I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar.

                       I NE:s temapaket finns fakta och övningar samlat kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna och till varje temapaket finns en lärarhandledning. 

Världens länder

                                I Världens länder finns kartor, bilder, texter och diagram med relevanta och aktuella fakta om alla världens länder. Det finns funktioner som gör det möjligt att jämföra länders utgångspunkt i exempelvis levnadsnivå, demografi, ekonomi och handel. 

Världens religioner

                                      I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar.