Intowords är kommunens system för att underlätta läsning och skrivning. Systemet kan användas av både lärare och elever och på alla digitala enheter. En funktion som kallas OCR-skanning kan läsa av text i till exempel en pappersbok och omvandla det till digital text som han läsas upp och utgör därmed en brygga mellan den analoga och den digitala världen.  

Funktionerna för skrivning är i princip en mycket avancerad stavningskontroll där systemet identifierar tveksamheter och fel samt föreslår förbättringar. Detta innefattar blad annat. 

  • Ljudfeedback där den som skriver får hjälp av en röst som läser bokstavsljud, ord och meningar medan texten skrivs 
  • Ordförslag där den som är osäker på stavning kan jämföra ord i en lista och välja det som stämmer 
  • Ordprediktion som gissar vilket nästa ord ska vara och föreslår det 
  • Formatstöd som gör att du kan använda IntoWord i många olika filformat som Word, Google Dokument, Pdf eller IntoWords eget webbaserade format som också har en egen editor med mallar och stödfunktioner 

Funktionerna för läsning är i huvudsak att IntoWords kan läsa upp text på en skärm för att underlätta läsningen. Stödjande funktioner för detta är.  

  • Highlightning av texten som blir uppläst så att man lättare kan följa med 
  • Hastigheten kan varieras efter behov 
  • Olika språk och röster 
  • Ordbok där du enkelt kan slå upp ords betydelse 
  • Olika formatstöd (ePubPdf etc. kan också läsas upp 

Chromebook har många möjligheter för att öka tillgängligheten. Om man klickar på kugghjulet kan man hitta alternativ för att anpassa bland annat bokstävernas teckenstorlek. Under tillgänglighetsinställningar kan man också välja att slå på och av textuppläsning och arbeta med skärmens visuella inställningar. För att aktivera textuppläsning kan du markera text och sedan trycka på sökfunktionen och knappen S.
Artiklar som berättar mer om tillgänglighetsinställningar i Google kan du hitta i Googles dokumentation, till exempel förstora tecken (länk), lyssna på läst text (länk) och diktering (länk) 

Stava Rex och Spell Right är stavning och grammatikhjälp som är speciellt framtagen för personer med läs- och skrivsvårigheter. Stava Rex gäller för svenska och Spell Right för engelska men annars är tjänsterna likadant utformade.
De tolkar och förstår ord som är skrivna helt fonetiskt och som vanliga stavningskontroller inte alls känner igen som till exempel 
schenrel (generell).
Det finns också en speciellt anpassad grammatikhjälp i Stava Rex och Spell Right. Den kan till exempel föreslå ändringar i ordföljd som jag hoppa brukar inte och kan också hjälpa till att förstå vilket ord som ska väljas mellan liknande ord som släkt/släckt genom att sätta dem i meningar som De träffade hela sin släkt, allt från kusiner till mostrar och fastrar.

Botkyrka har kommunlicens på dessa båda tillägg så att alla elever och lärare i alla skolformer kan använda det.