Polyglutt är en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med olika modersmål kan läslyssna till mängder av böcker i appen. Använd lärplatta, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.
Litteratur ger möjlighet att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts värld ger förskolan förutsättning för detta viktiga uppdrag.
Titlarna är valda med utgångspunkt från litterär och konstnärlig kvalitet, koppling till läroplanen, relevans för olika åldrar eller utifrån önskemål från användare. Teman och frågeställningar har syftet att engagera och väcka läslust hos både barn och vuxna. Alla förskolor i Botkyrka har tillgång till tjänsten med förskolans egna inloggning.

Lär dig mer om hur man använder tjänsten på inläsningstjänsts hemsida.

polyglutt (1)
polylinoskola

Polylino skola främjar läsning, läsförståelse, utveckling av modersmål och flerspråkighet. I Polylino skola ingår en gedigen lärarhandledning baserad på vetenskaplig grund skriven av Barbro Westlund. Medlyssning, gemensam läsning eller enskild läsning – tillsammans med Polylino skola kan eleverna dyka in i tusentals historier, på flera olika sätt.
Klassen får över 4000 böcker med ljud, bild och text anpassade för F-9, dessutom på flera språk. Polylino skola finns tillgänglig på surfplatta, mobil och webb. Välj det som passar dig bäst.
Alla lärare i grundskolan har tillgång till tjänsten genom sina vanliga inloggningsuppgifter. Länk finns publicerad i skolplattformen. Väl inne i tjänsten välj alternativet att logga in med skolfederationen. 

Lär dig mer om hur man använder tjänsten på inläsningstjänsts hemsida.