ILT Inläsningstjänst

                                             Botkyrka kommun abonnerar på ILTs tjänst för inlästa läromedel för grundskolan och gymnasiet där lärare och elever får tillgång till cirka 8000 läromedelstitlar2600 skönlitterära och ett flertal lättlästa titlar. Alla titlar går att läsa och lyssna på, det möjliggör att det finns fler inlärningsmetoder för varje elev. Det finns även ett flertal böcker på andra språk; engelska, arabiska, somaliska, polska, tigrinja, pashto, persiska och dari.

Lärare kan tilldela titlar till hela klasser eller till enstaka elever. Eleverna kan även själva välja bland hela sortimentet. Alla i Botkyrka kommun når enkelt ILT via lärresurser i Vklass 

ILT Inläsningstjänst

                                       Botkyrka kommun abonnerar på ILTs tjänst för inlästa läromedel för grundskolan och gymnasiet där lärare och elever får tillgång till cirka 8000 läromedelstitlar2600 skönlitterära och ett flertal lättlästa titlar. Alla titlar går att läsa och lyssna på, det möjliggör att det finns fler inlärningsmetoder för varje elev. Det finns även ett flertal böcker på andra språk; engelska, arabiska, somaliska, polska, tigrinja, pashto, persiska och dari.  

Lärare kan tilldela titlar till hela klasser eller till enstaka elever. Eleverna kan även själva välja bland hela sortimentet. Alla i Botkyrka kommun når enkelt ILT via lärresurser i Vklass 

25092092-boy-listening-music-while-using-laptop

Begreppa

Begreppa

                       är filmer som ska stärka förståelsen för eleven inom olika områden i SO, NO och Matematik. Alla filmer och begrepp grundar sig utifrån det centrala innehållet i LGR11. Filmerna är anpassade för elever i årskurs 4-6 och
årskurs 7-9.
För att alla elever ska ha möjlighet att utveckla och få en större förståelse för områdets nyckelbegrepp är alla filmer anpassade efter de största modersmålensvenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Eleverna kan själva välja vilket språk som ska vara på berättarrösten och undertexten. Man kan alltså se filmen med svenskt tal men arabisk textning eller arabiskt tal men svensk text. 

Till varje film finns ett quiz där eleverna kan testa sina kunskaper samt en begreppslista som kan översätts till ett av språken för att komplettera filmerna Till varje film kan sedan eleverna fördjupa sina kunaksper genom att läsa och lyssna på böcker via ILT som kommunen även har tillgång till. 

                    är filmer som ska stärka förståelsen för eleven inom olika områden i SO, NO och Matematik. Alla filmer och begrepp grundar sig utifrån det centrala innehållet i LGR11. Filmerna är anpassade för elever i årskurs 4-6 och
årskurs 7-9.
För att alla elever ska ha möjlighet att utveckla och få en större förståelse för områdets nyckelbegrepp är alla filmer anpassade efter de största modersmålensvenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Eleverna kan själva välja vilket språk som ska vara på berättarrösten och undertexten. Man kan alltså se filmen med svenskt tal men arabisk textning eller arabiskt tal men svensk text. 

Till varje film finns ett quiz där eleverna kan testa sina kunskaper samt en begreppslista som kan översätts till ett av språken för att komplettera filmerna Till varje film kan sedan eleverna fördjupa sina kunaksper genom att läsa och lyssna på böcker via ILT som kommunen även har tillgång till.