Microsoft Den här informationen vänder sig främst till skolledning och administrativ personal då undervisande personal ska använda sig av Googles tjänster, Google Workspace. Vill du veta mer om Google Workspace kan du läsa mer här (länk)
Alla som arbetar i Botkyrka kommun har ett Microsoftkonto. Med kontot har alla tillgång till en mail (Outlook) men även till en personlig molnlagring – Onedrive och gemensam molnlagring Sharepoint.  Gällande vad du får lagra i Onedrive och Sharepoint är det samma regler som gäller för Google Workspace. Du får inte lagra personuppgifter eller sekretessbelagd information. Information som är känslig ska hanteras i därför avsett verksamhetssystem. Läs mer om hur vi ska arbeta praktiskt med GDPR (botwebb)

microsoft-1537592_1920

De finns flera fördelar med att lagra i molnet än lokalt i en digital enhet:  

  • Åtkomst till samtliga filer överallt där du har internetuppkoppling. 
  • Lätt att skapa, redigera eller flytta filer mellan olika datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. 
  • Möjlighet att redigera filer utan att ha Word, Excel eller Powerpoint installerat på enheten. 
  • Möjlighet att dela filer med andra och att jobba på dem samtidigt. 
  • Automatisk backup av alla filer.

Onedrive är din molnlagring som är kopplad till ditt Botkyrka konto. Istället för att spara en fil lokalt på datorn kan du enkelt lagra filerna på molnet. Varje fil kan vara max 10 GB.

Jämfört med OneDrive som är din personliga molnlagring är SharePoint din delade molnlagring. SharePoint är en plattform där flera användare kan ha en gemensam åtkomst, interaktioner och samarbete. Arbetar du i utbildningsförvaltningens verksamheter använder vi istället Drive som vårt gemensamma molnlagring. 

Teams är en plattform för samarbeten så som digitala möten och chatt. Arbetar du som undervisande personal ska du arbeta i Google Workspace och inte Teams.  

Teams är en molnlösning och filer som hanteras här lagras i ditt Teams sharePointyta. Det får inte läggas något med sekretess i Teams. Se utbildningsförvaltningens riktlinjer gällande GDPR (botwebb)
Man kan nå Teams via webben, via nedladdad Teamsapp på datorn eller via app på mobil eller läsplatta.  

Vill du veta mer om Teams?
Klicka på loggan