Binogi

Binogi

               är ett digitalt flerspråkigt läromedel för alla teoretiska ämnen för elever i årskurs 4-9. Binogi erbjuder ett rikt utbud av korta animerade filmer som förklarar olika fenomen och begrepp från skolämnen på ett antal olika språk. Alla filmer är utformade från det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22. Till varje film finns ett quiz som testar elevens förståelse. Eleven kan enkelt byta språk eller undertext. Det finns många olika språk att välja mellan. T.ex. svenska, arabiska, dari, engelska, tigrinja, somaliska och teckenspråk. 

             är ett digitalt flerspråkigt läromedel för alla teoretiska ämnen för elever i årskurs 4-9. Binogi erbjuder ett rikt utbud av korta animerade filmer som förklarar olika fenomen och begrepp från skolämnen på ett antal olika språk. Alla filmer är utformade från det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22. Till varje film finns ett quiz som testar elevens förståelse. Eleven kan enkelt byta språk eller undertext. Det finns många olika språk att välja mellan. T.ex. svenska, arabiska, dari, engelska, tigrinja, somaliska och teckenspråk.