Få tillgång till hela grundskolans matematik med över 40 000 uppgifter uppdelade på bland annat centralt innehåll, årskursböcker, NCMs ”Förstå och använda tal”, bedömningsstödet, gamla nationella prov och diagnoser.

Magma verkar kompensatoriskt och gör det möjligt för både lärare och elever att arbeta smartare. Lärare kan följa elevers progression i realtid, se elevers lösningar och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade och får en lika stor chans att lyckas!

Du kan också enkelt följa elevers progression i realtid, se elevers lösningsförslag och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade.

Elevvyn är centrerad kring en arbetssyta där eleverna räknar för hand. Lärare får tillgång till alla elevers lösningar samt individuell elevdata och kan därmed identifiera och bygga vidare på styrkorna hos varje individ.

Alla uppgifter är kategoriserade i specifika ”skills”, vilket gör det enkelt för lärare att följa en elev utveckling över tid och ge individanpassat stöd när det behövs.

Nedan hittar du länkar till olika utbildningar i Magma. Klicka bara på rubriken så kommer du vidare.