Digitala enheter personal. Inom utbildningsförvaltningen finns det olika digitala enheter som skolformerna själva väljer utifrån behov.

Utbildningsförvaltningen har i samråd med leverantör tagit fram ett rekommenderat utbud av Chromebook, Mac, PC och iPad för för olika skolformer. Eftersom nästan alla verksamhetssystem och tjänster är molnbaserade så fungerar vilka digitala enheter som helst till dessa.
Det finns dock specifika behov av enheter för till exempel vaktmästare som hanterar larm, passerkort och kameraövervakning och även för vissa roller som skoladministratör som hanterar elev- och personalregister.

Utbudet av Digitala enheter finns i beställningsportalen:
Ateas beställningsportal (Endast behöriga beställare)

Här finner du information om rådgivning, funktionskostnader, felanmälan och avveckling. (Botwebb)

6818612-man-outdoor-laptop
Digitala enheter elev. Botkyrka kommun fattade  beslut om en IT-satsning 2011 att alla elever i årskurs 7-9 ska få en egen dator som verktyg i undervisningen.
 
Flertalet skolor väljer Chromebooks för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Inom vissa ämnen kan det behövas en PC-dator eller Apple Mac för att vissa program och tjänster ska fungera. Det kan vara musikundervisning eller gymnasiets tekniska program som kräver en PC-dator och Mac. 
 
För elever finns Chromebook, MacPC-dator och iPad framtagna i samråd med leverantör och utbildningsförvaltningens rekommenderade utbud finns tillgängligt i Ateas beställningsportal (Endast behöriga beställare)