Google Workspace Utbildningsförvaltningen använder sedan 2014 Googles miljö för lagring, samarbete och delning av pedagogiskt material inom kommunen. Ett av de viktigaste användningsområdena är de samarbetsfunktioner som finns i Google Workspace. Verktygen i Google Workspace är molnbaserade och enkla att anpassa i klassrummen. Det ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling mellan användarna. En del av basutbudet i Google Workspace är Drive som fungerar som en filhantering och mappstruktur i molnet.

Flera personer arbetar med datorer

Eftersom ingenting då lagras i den lokala datorn utan på användarens konto kommer användaren åt allt material från vilken digital enhet som helst inklusive mobila enheter såsom smarta telefoner. En del av basutbudet i Google Workspace är Drive (lagrings), Docs (skrivverktyg), Slides (presentationsverktyg), Gmail (mail-program, endast för elever) och Classroom (plattform för samarbete och uppföljning). Till bastjänsterna finns det en mängd appar och tjänster som kan användas av pedagoger och elever. Innan användning behöver du se om appen är GDPR-säkrad (IT-enheten), annars kan du enkelt ansöka om godkännande av app (botwebb).
Här kan du läsa mer om GDPR (botwebb)

Vad får lagras i Google Workspace (Drive)

· Information som direkt berör undervisningen, till exempel planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial, formativa bedömningar.

· Information mellan lärare och övrig skolpersonal som direkt berör undervisningen, till exempel planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial.

· Information och kommunikation som berör undervisningen mellan lärare och elever.

Vad får inte lagras i Google Workspace (Drive)

· Känsliga och integritetskränkande uppgifter
Här kan du läsa mer. (IMY)

· Individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram

· Summativa bedömningar – (skrivs i Vklass, betyg i Edlevo)

Läs mer i avsnittet GDPR om hur vi hanterar personuppgifter i Botkyrka kommun. I avsnittet Pedagogik finns manualer och utbildningsmaterial kring Google Workspace.