I Google Presentation kan du enkelt bygga en egen presentation och enkelt dela med till exempel kollegor eller elever. Du kan även samarbetsredigera en presentation tillsammans med till exempel en kollega. I Google Presentation finns det en rad redigeringsmöjligheter som möjliggör att du kan skräddarsy din presentation så att den passar för just ditt ändamål. Du kan tillexempel använda Googles olika presentationsmallar, infoga bilder, formatera texter och annan media.

Vill du veta mer? Här har du
utbildningsmaterial för att utveckla
din kunskaper inom Google Presentation.