NE – Junior (Förskola, F-3)

                                                   I Junior finns lärresurser samlat som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har man möjlighet att ladda ner NE:s appar (iOS – Apple) som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till läroplanerna. 

NE – Junior (Förskola, F-3)

                                                           I Junior finns lärresurser samlat som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har man möjlighet att ladda ner NE:s appar (iOS – Apple) som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till läroplanerna. 

Ett barn som ler
27566868-two-interracial-boys-with-tablet

Pussla (Förskola)

Pussla (Förskola)

                                       Appen innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. 

Sortera och Räkna (Förskola)

                                                                  Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella former. 

                                  Appen innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. 

Sortera och Räkna (Förskola)

                                                          Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella former. 

Berätta (Förskola, F-3)

                                                   Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. 

Räkna (F-3)

                          Eleverna övar och utmanar sig själva i de fyra räknesätten samt en introducerande del kring tal. 

Stava (F-3)

                        Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel.

Berätta (Förskola, F-3)

                                            Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. 

Räkna (F-3)

                       Eleverna övar och utmanar sig själva i de fyra räknesätten samt en introducerande del kring tal. 

Stava (F-3)

                     Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel.