Google Workspace – Drive Utbildningsförvaltningen använder sedan länge Googles miljö för lagring, samarbete och delning av pedagogiskt material inom kommunen.
Ett av de viktigaste användningsområdena är de samarbetsfunktioner som finns i Google Workspace. Verktygen i Google Workspace är molnbaserade och enkla att anpassa i klassrummen. Det ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling mellan användarna. 

26138942-businessman-using-laptop-with-loaded-google-page

En del av basutbudet i Google Workspace är Drive som fungerar som en filhantering och mappstruktur i molnet. Eftersom ingenting då lagras i den lokala datorn utan på användarens konto kommer användaren åt allt material från vilken digital enhet som helst inklusive mobila enheter såsom smarta telefoner.
Det blir också mycket snabbt och enkelt att dela dokument och material mellan varandra när de lagras i molnet och man kan enkelt arbeta i samma dokument samtidigt.

Vill du veta mer?
Här har du utbildningsmaterial
för att utveckla dina kunskaper inom Google drive