Välkommen till utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun! Här får du ta del av vår digitala grund. Förhoppningen är att du får det stöd du behöver för att jobba digitalt i Botkyrka. Vare sig du är ny eller gammal i kommunen kan det alltid vara bra att friska upp minnet. Varje dag jobbar du i vårt digitala ekosystem. Det är inte alltid lätt att hålla koll på alla våra system och verktyg. Vad är vår digitala vision? Vilka kommungemensamma verktyg har du tillgång till? Var kommunicerar du med vårdnadshavare?

 
Finger pekar på digital skärm
Bild på person som använder dator

Digiportalen innehåller allt du behöver veta för att arbeta digitalt både administrativt och i klassrummet. För att enkelt få koll på alla dina konton och våra verksamhetssystem rekommenderar vi att du startar med avsnittet “Din digitala arbetsplats”. Här hittar du allt från hårdvara till inlogg du behöver för att komma åt våra tjänster och system. 

 

När du känner dig trygg med ”Din digitala arbetsplats” är det dags att fördjupa dig i avsnittet Pedagogik. Här finner du alla våra kommungemensamma digitala verktyg som är till för dig och dina elever i både förskolan och skolan. Du finner också utbildningsmaterial för varje tjänst så att det blir enklare att starta igång. Innan du använder en ny digital tjänst eller app behöver du försäkra dig om appen eller tjänsten är godkänd av förvaltningen, det gör du enkelt via avsnittet Förteckning över appar & ansökanAlla kommungemensamma digitala tjänster är godkända och kan börja används direkt.  

 

verktygslåda med olika verktyg
Verktygslåda med verktyg
Verktygslåda med verktyg
Hand som håller en gammal kompass
Hand som håller en gammal kompass

Under Stöd & riktlinjer finner du våra olika stödstrukturer som är till för att hjälpa dig. Det är även här du hittar allt kring GDPR och hur du i praktiken arbetar med det. Här kan du skicka in dina GDPR frågor men även läsa andras frågor och svar kring GDPR i stort och i skolan.
Nu är det dags att ta del av utbildningsförvaltningens digitala strategi som vi tagit fram för att vi tillsammans ska stärka likvärdigheten i Botkyrka kommun. Det hittar du även under avsnittet “Support & riktlinjer”. 
Saknar du något på hemsidan? Tveka inte att maila in dina synpunkter till digiportalen@botkyrka.se