GDPR, lagen som finns för att skydda våra personuppgifter. I detta avsnitt får du informationen som behövs för att du och din verksamhet ska känna er trygga med GDPR. Här finns en beskrivning om GDPR i praktiken utifrån ett skolperspektiv (Botwebb).

Under delavsnittet ”Frågor och Svar” (Botwebb) har vi besvarat frågor som har inkommit till utbildningsförvaltningen. Där kan du även skicka in fler frågor kring GDPR. Under delavsnittet ”Förteckning över appar och ansökan” (Botwebb) kan du se vilka appar som är godkända av kommunen och själv skicka in en ansökan om godkännande.

20565339-close-up-view-of-nice-silver-laptop-on-wooden-desk-top