Digitala tjänster och appar. Genom digitalisering kan alla barn och elever få tillgång till fler pedagogiska verktyg. Det möjliggör fler sätt för eleverna att ta till sig kunskaper. Vi har kommungemensamma pedagogiska tjänster och verktyg som verksamheterna har tillgång till. I delavsnitten finner du information om vilka abonnemang kommunen har och vilka årskurser de är avsedda för. I varje delavsnitt finns utbildningar och manualer till alla våra kommunlicenser. Via lärresurser i Vklass når du våra digitala tjänster.

Enkla digitala tjänster som till exempel appar behöver granskas och GDPR-säkras centralt på utbildningsförvaltningen innan användning. Du finner en förteckning (IT-enheten) över de appar och tjänster som har granskats på utbildningsförvaltningen och som därmed är fria att använda. Om en skola eller förskola vill använda en app som inte finns i förteckningen måste en ansökan (Botwebb) göras.

Nedan kan du klicka på ikonerna och länkas vidare till våra olika digitala tjänster.

Ouriginal
Trelson
Widgit Online
NE
Magma
ILT
Binogi
Stava Rex
SpellRight