Lokala IT-stöd Flera förskolor, grund- och gymnasieskolor har ett lokalt IT-stöd som ska supportera personal och elever med IT-support. Personalen kan kontakta kommunens centrala IT-support men utbildningsförvaltningen hänvisar först till skolans lokala IT-stöd.

Botkyrka kommuns IT-support Behöver du söka information, återställa ditt lösenord eller anmäla fel. Det kan du göra via IT-supportens självbetjäningsportal (länk Digital utveckling). Alternativt kontaktar du dem via telefon eller chatt.

IKT-pedagog Det finns inget beslut på att alla skolor måste ha IKT-pedagoger men det är starkt rekommenderat att någon på skolan ansvarar för IKT-frågor. Det finns också en grupp IKT-pedagoger som träffas för att utbyta erfarenheter ungefär en gång i månaden. Björn Benbasat är IT-strateg och sammankallande för IKT-gruppen i grundskolanoch gymnasiet. Vid frågor som rör den pedagogiska användningen av IT och digital media kan man vända sig till sin lokala IKT-pedagog eller direkt till Björn Benbasat. Det kan vara frågor om vad man kan ha en 3D-printer till i undervisningen eller hur man kan undervisa i programmering i årskurs 4. IKT-gruppen driver också ett antal utvecklingsprojekt vars syfte är att modernisera och digitalisera undervisningen.

19267789-multiethnic-startup-business-team-on-meeting

Digitaliseringsstöd ingår i enheten Kvalitetsstöd och är till för att stötta den digitala utvecklingen i utbildningsförvaltningen.  

Digitaliseringsstöd arbetar med övergripande digitaliseringsfrågor i förvaltningen.    
Samt digitalisering ute i verksamheterna och stödjer den pedagogiska digitaliseringen.  


Skulle din verksamhet vilja ha hjälp med att ta digitaliseringen till nästa nivå? 

Då kan man alltid kontakta Björn Benbasat och Henrik EinemoDe kommer mer än gärna ut och hjälper till med att kartlägga, stötta och utbilda inom digitalisering.  

Förskola  
Henrik Einemo – henrik.einemo@botkyrka.se 
Grundskola & Gymnasium  
Björn Benbasat – bjorn.benbasat@botkyrka.se