Google Classroom är en tjänst för hantering av uppgifter, lektionsinnehåll, planeringar och kommunikation mellan lärare, elever.
Material som dokument, presentationer, bilder, filmer och formulär skapas, delas och kommenteras via Drive och kan därför hittas och användas från vilken enhet som helst. 
Inom Botkyrka kommun kan vilken lärare som helst skapa en så kallad kurs att lägga upp alla uppgifter, länkar, dokument och presentationer som gäller undervisningen i ett visst ämne för att sedan bjuda in elever dit. På så sätt får eleverna ständig åtkomst till det material de behöver och läraren kommer åt och kan bedöma elevernas arbeten under hela processen. 

ipad-820272_1920
23070116-top-view-of-a-female-student-studying-on-laptop-computer


Botkyrka finns också lärplattformen Vklass som erbjuder delvis överlappande funktioner och det kan finnas en risk för förvirring om vad som ska göras i vilket system för läraren. Riktlinjerna här är att det som ofta kallas summativt arbete ska göras i Vklass medan det som kallas formativt arbete ska göras i Google Classroom 

Inom Botkyrka kommun kan vilken lärare som helst i Google skapa en så kallad kurs att lägga upp alla uppgifter, länkar, dokument och presentationer som gäller undervisningen i ett visst ämne för att sedan bjuda in sina (eller andras) elever dit. På så sätt får eleverna ständig åtkomst till det material de behöver och läraren kommer åt och kan bedöma elevernas arbeten under hela processen.

Ett exempel:
En uppgift att skriva en träningsdagbok i ämnet idrott ska skickas ut till klass 8b – 
Läraren lägger en uppgift i Vklass med kopplingar till ämnesmatrisen i ämnet Idrott och skickar en nyhet om detta för att vårdnadshavare ska få reda på den nya uppgiften.
För att alla elever ska förstå uppgiften skapar läraren exempeldokument och mallar med stödfrågor som eleverna kan utgå från.

 

Dessa publiceras i klassens Google Classroom för ämnet Idrott som en uppgift med malldokumentet bifogat som Varje elev får en kopia. 

Detta innebär att läraren kan följa eleven när som helst under arbetet och ge fortlöpande feedback. När det är dags för slutgiltig bedömning av uppgiften görs detta endast i Vklass och information i ämnesmatrisen uppdateras även där. Betyg för ämnet sätts sedan i Edlevo.

 

Vill du veta mer?
Här har du utbildningsmaterial för
att utveckla dina kunskaper inom Google Classroom