Vilka verksamhetssystem finns inom ubildningsförvaltningen? Vem kan jag kontakta
om jag har frågor kring systemen?

Här kan du läsa mer om våra system (länk Botwebb)

Flera personer arbetar med datorer

Vklass är skolans plattform för samarbete, kommunikation och vissa administrativa delar

Vklass är skolans plattform för samarbete, kommunikation och vissa administrativa delar.

Google Workspace är skolans 
pedagogiska tjänst för att 
samarbeta, producera, kommunicera
mellan lärare och elever.