Ouriginal

Ouriginal

                     är ett automatiskt textigenkänningssystem för att upptäcka, förebygga och hantera plagiering. Dokumenten analyseras mot innehållet i Ouriginals tre källområden: Internet, förlagsmaterial och elev/studentmaterial. Inget urval görs, alla dokument kontrolleras vid varje inlämningstillfälle. Om något i dokumentet uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat.
Ouriginal är integrerat med Google Classroom vilket innebär att elevernas inlämningar blir skannade för plagiat vid inlämning via Google Classroom
                   är ett automatiskt textigenkänningssystem för att upptäcka, förebygga och hantera plagiering. Dokumenten analyseras mot innehållet i Ouriginals tre källområden: Internet, förlagsmaterial och elev/studentmaterial. Inget urval görs, alla dokument kontrolleras vid varje inlämningstillfälle. Om något i dokumentet uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. 
 
Ouriginal är integrerat med Google Classroom vilket innebär att elevernas inlämningar blir skannade för plagiat vid inlämning via Google Classroom
30796185-woman-hand-working-at-coffee-shop-hand-on-keyboard-with