Utskrift som tjänst. Botkyrka Kommun använder tjänsten utskrift som tjänst.
Här (länk Botwebb) hittar du värdefull information om hur du kommer igång med tjänsten.