I GeoFun hittar du innehåll som går bra att använda till en eller flera lektioner inom detta projekt. Innehållet är framtaget tillsammans med flera undervisande lärare och testat på elever i åldrar mellan år 5-7 och väl förankrat i Lgr11 (reviderad version).
Du hittar materialet här. (G Suite)

Geo Fun logga