I Junior finns lärresurser samlat som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har man möjlighet att ladda ner NE:s appar (iOS – Apple) som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till läroplanerna. 
Här kan du kan läsa mer om NE Junior

Du loggar in via skolfederation för att komma åt tjänsterna