Kan IKT stimulera intresset för läsning och att bygga ordförråd?

Den frågan var central under en satsning på läsning som inleddes på Tallidsskolan under hösten 2020. Projektet fick namnet Levla Läsning.

En tydlig utveckling idag, inte bara i Botkyrka, utan hela landet, är att ordförståelsen är på nedgång bland barn i grundskolan. Idag vet man att ett barn som läser, eller blir läst för, kommer att kunna omkring 50.000 ord när det är 17 år. Om det inte blir läst för kommer det bara kunna 15.000 ord. Med 50.000 ord kan barn förstå vad som står i tidningen.

Med anledning av denna negativa trend så var ambitionen med Levla läsning att öka intresset för läsning och intresset för att utforska nya ord. Under det två veckor långa projektet fick eleverna i årskurs 5 arbeta med en rad aktiviteter som baserats på innehållet i boken Slottmysteriet av Martin Widmark.

Aktiviteterna är designade för att skapa nya ingångar och nyfikenhet till läsningen genom att använda både digitala och analoga verktyg.
Läs mer om projektet. Dokumentation och lektionsförslag finns på webbplatsen. Klicka Här.